Yingchan Edwin Tang
Name Yingchan Edwin Tang
Office Tel No. 02-23494935 / 02-23812386 #57635
Email etang@g2.nctu.edu.tw
Job title Part-Time Faculty
Job title Emeritus Professor
Personal website http://cpanel-199-19.nctu.edu.tw/~etang/